açık kapı bırakma

açık kapı bırakma İng. leave a margin

Bir iş ya da işlemin gelecekte sürüp gidebilmesi için bir olanak bırakma.


açık kapı bırakma için benzer kelimeler


açık kapı bırakma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'm', 'a', şeklindedir.
açık kapı bırakma kelimesinin tersten yazılışı amkarıb ıpak kıça diziliminde gösterilir.