acık

acık Fr. Dysphorie
acık

Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.


acık

Biraz, azıcık, pekaz.


acık

Öç, intikam, kin, garaz.


acık

İnat, zıddiyet, nisbet.


acık

1. Keder, ıstırap, elem. 2. Merhamet, şefkat. 3. Hiddet, gazap, öfke. 4. bk. acığ (I)-1. 5. bk. acığ (I)-2. 6. Sıkıntı, eziyet: Şu işi görürken bana acık etme.


acık

1. bk. acalma. 2. Yaban armudu, ahlat.


acık

Sumak yaprağı, nar, ceviz, palamut kabuğu, şap gibi şeylerden yapılan ve içine boyanacak bez atılan sıvı.


acık

Azıcık, biraz


acık, (acığ, açuk)

Acı, dert, ıstırap.


acık için benzer kelimeler


acık, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
acık kelimesinin tersten yazılışı kıca diziliminde gösterilir.