açık oyuncusu

açık oyuncusu İng. winger

Akıncı katını kuran beş oyuncudan sağ ve sol başta, yani katın en açık yanlarında yer alan oyuncu.


açık oyuncusu için benzer kelimeler


açık oyuncusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'c', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
açık oyuncusu kelimesinin tersten yazılışı usucnuyo kıça diziliminde gösterilir.