açık yüreklilik

açık yüreklilik, -ği

a. Açık yürekli olma durumu, samimiyet, açık kalplilik.


açık yüreklilik için benzer kelimeler


açık yüreklilik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
açık yüreklilik kelimesinin tersten yazılışı kililkerüy kıça diziliminde gösterilir.