acıkabilmek

acıkabilmek

(nsz) Acıkması mümkün olmak veya acıkma olasılığı bulunmak.


acıkabilmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'a', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
acıkabilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlibakıca diziliminde gösterilir.