acıkcıcık

acıkcıcık

Heves, istek.


acıkcıcık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'c', 'ı', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
acıkcıcık kelimesinin tersten yazılışı kıcıckıca diziliminde gösterilir.