açıkhava resmi

açıkhava resmi İng. Landscape

(Resim) Konu olarak doğayı gösteren resim.


açıkhava resmi için benzer kelimeler


açıkhava resmi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'h', 'a', 'v', 'a', ' ', 'r', 'e', 's', 'm', 'i', şeklindedir.
açıkhava resmi kelimesinin tersten yazılışı imser avahkıça diziliminde gösterilir.