acıkılmak

acıkılmak

(nsz) Acıkma işine konu olmak: Bu saatte acıkılır mı?


acıkılmak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acıkılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlıkıca diziliminde gösterilir.