açıklama belgesi

açıklama belgesi İng. description

Bir bulgunun ya da buluşun aslını ve yapıma nasıl uygulanacağını anlatan, bulgucu ya da bulucunun düzenlediği belge.


açıklama belgesi için benzer kelimeler


açıklama belgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
açıklama belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb amalkıça diziliminde gösterilir.