acıklandırmak

acıklandırmak

1. Üzecek, can sıkacak şeyler söylemek, yapmak. 2. Kızdırmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek.


acıklandırmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acıklandırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıdnalkıca diziliminde gösterilir.