acılık

acılık, -ğı

a. 1. Acı olma durumu: “Göğsünde bir sızı, ağzında bir acılık duydu.” -Ö. Seyfettin. 2. mec. Dokunaklılık, kederlilik, yaslılık: “Henüz, yüreğimin bir yanı da söylenememiş, dışa atılamamış acılıklarla dolu.” -A. Ağaoğlu.


acılık Dgr. ranzigkeit

bk. yanıklık


acılık

Istırap, meşakkat, acı.


acılık için benzer kelimeler


acılık, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
acılık kelimesinin tersten yazılışı kılıca diziliminde gösterilir.