acımak

acımak

(I) (nsz) Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak: Yağ acıdı.

II) (nsz) Acılı, ağrılı olmak.

III) (-e) 1. Merhamet etmek: “Yarını ne olacak dünyamızın / Biz yaşımızı başımızı aldık / Allah çocuklarımıza acısın” -C. S. Tarancı. 2. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek.


acımak

Sevmek, okşamak: Gel evlâdım, seni acıyayım.


acımak

Tarlalarda biten acı, sütlü bir ot.


acımak

Eziyet görmek, canı yanmak.


acımak için benzer kelimeler


acımak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acımak kelimesinin tersten yazılışı kamıca diziliminde gösterilir.