acımığ

acımığ

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.


acımığ, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'ı', 'ğ', şeklindedir.
acımığ kelimesinin tersten yazılışı ğımıca diziliminde gösterilir.