acımıh

acımıh

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.


acımıh, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'ı', 'h', şeklindedir.
acımıh kelimesinin tersten yazılışı hımıca diziliminde gösterilir.