acimik

acimik

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.


acimik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'i', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
acimik kelimesinin tersten yazılışı kimica diziliminde gösterilir.