acımış (yağ)

acımış (yağ) Dgr. ranzig

acımış (yağ) için benzer kelimeler


acımış (yağ), 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'ı', 'ş', ' ', '(', 'y', 'a', 'ğ', ')', şeklindedir.
acımış (yağ) kelimesinin tersten yazılışı )ğay( şımıca diziliminde gösterilir.