acımsı

acımsı

sf. 1. Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. 2. mec. Dokunaklı: “Acımsı bir kitabı daha vardır.” -Y. Z. Ortaç.


acımsı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 's', 'ı', şeklindedir.
acımsı kelimesinin tersten yazılışı ısmıca diziliminde gösterilir.