acımsırak

acımsırak

Az acı, acımsı.


acımsırak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 's', 'ı', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
acımsırak kelimesinin tersten yazılışı karısmıca diziliminde gösterilir.