acımuh

acımuh

Çok sık dallı, acı ve fena kokulu bir yaban otu.


acımuh

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.


acımuh

1. bk. acımık (I)-1. 2. bk. acımık (I)-2.


acımuh, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'u', 'h', şeklindedir.
acımuh kelimesinin tersten yazılışı humıca diziliminde gösterilir.