acındırılma

acındırılma

a. Acındırılmak işi.


acındırılma, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
acındırılma kelimesinin tersten yazılışı amlırıdnıca diziliminde gösterilir.