açınıkla girşim

açınıkla girşim Fr. Attaque vocalique

Bir girişim açınığı kullanma olayı.


açınıkla girşim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', 'l', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
açınıkla girşim kelimesinin tersten yazılışı mişrig alkınıça diziliminde gösterilir.