açının derece ölçüsü

açının derece ölçüsü İng. degree measure of an angle

Bir açının köşesi merkez alınarak çizilen bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölündüğünde, açının içinde kalan yay parçasına karşılık gelen sayı.


açının derece ölçüsü için benzer kelimeler


açının derece ölçüsü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 's', 'ü', şeklindedir.
açının derece ölçüsü kelimesinin tersten yazılışı üsüçlö ecered nınıça diziliminde gösterilir.