acırak

acırak

sf. Az acı, acımtırak.


acırak

Az acı, acımsı.


acırak

Biraz aç, iyice doymamış: Karnım da acıraktı.


acırak

Aletlerde ve makinelerde bir delik veya yuvaya tıpatıp girmesi gereken parça ve milin biraz ince olduğundan uygun olmaması hali: Bu çivi bu deliğe acırak geldi.


acırak

Acımsı, acımtırak.


acırak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
acırak kelimesinin tersten yazılışı karıca diziliminde gösterilir.