acırgıcır

acırgıcır

Buruşuk kabuklu, üzeri ince çizgili, boz renkli bir çeşit uzun hıyar.


acırgıcır, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'r', 'g', 'ı', 'c', 'ı', 'r', şeklindedir.
acırgıcır kelimesinin tersten yazılışı rıcıgrıca diziliminde gösterilir.