acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)

acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek)

1) bir şeyin acısını derinden duymak; 2) kötü bir şey olacağını düşünerek önceden üzülmek.


acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek) için benzer kelimeler


acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek), 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'e', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'r', 'e', 'ğ', 'i', 'n', 'e', ')', ' ', 'ç', 'ö', 'k', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
acısı içine (veya yüreğine) çökmek (veya işlemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelşi ayev( kemköç )eniğerüy ayev( eniçi ısıca diziliminde gösterilir.