acışıklık

acışıklık

Acıma hali, ıstırap, ağrı.


acışıklık, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
acışıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkışıca diziliminde gösterilir.