acısına yutmak

acısına yutmak

İlenmek, beddua etmek: Acısına yuttuğum bardağı kırmış.


acısına yutmak için benzer kelimeler


acısına yutmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'y', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acısına yutmak kelimesinin tersten yazılışı kamtuy anısıca diziliminde gösterilir.