acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)

acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)

bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.


acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek) için benzer kelimeler


acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek), 49 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', 'n', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'e', ')', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'm', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemmög ayev( kamsab )eniçi ayev( anırğab ınısıca diziliminde gösterilir.