acıştırmak

acıştırmak

Acıtmak, birinin canını yakmak.


acıştırmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acıştırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrıtşıca diziliminde gösterilir.