acıtenek

acıtenek

Pis, kötü.


acıtenek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 't', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
acıtenek kelimesinin tersten yazılışı kenetıca diziliminde gösterilir.