Acıtgan, (acıtkan)

Acıtgan, (acıtkan)

Çok acıtan, çok ıstırap veren.


Acıtgan, (acıtkan) için benzer kelimeler


Acıtgan, (acıtkan), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'c', 'ı', 't', 'g', 'a', 'n', ',', ' ', '(', 'a', 'c', 'ı', 't', 'k', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
Acıtgan, (acıtkan) kelimesinin tersten yazılışı )naktıca( ,nagtıcA diziliminde gösterilir.