AÇK

AÇK

bk. adres çözünümü iletişim kuralı


AÇK için benzer kelimeler


AÇK, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, K harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'Ç', 'K', şeklindedir.
AÇK kelimesinin tersten yazılışı KÇA diziliminde gösterilir.