açkılama cebiri

açkılama cebiri İng. switching algebra

Boole işlencesinin kıvıl (elektrik) ve eksicikli (elektronlu) çevrimlere uygulanmış biçimi.


açkılama cebiri için benzer kelimeler


açkılama cebiri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'c', 'e', 'b', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
açkılama cebiri kelimesinin tersten yazılışı iribec amalıkça diziliminde gösterilir.