açlık bunalgısı

açlık bunalgısı Fr. Inanition

açlık bunalgısı için benzer kelimeler


açlık bunalgısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'u', 'n', 'a', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
açlık bunalgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglanub kılça diziliminde gösterilir.