açma kapama belirteci

açma kapama belirteci İng. on-off lavel indicator

Mahfaza içinde bulunan maddenin kaynakla detektör arasındaki yolda bulunup bulunmadığını belirleyen aygıt.


açma kapama belirteci için benzer kelimeler


açma kapama belirteci, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'm', 'a', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
açma kapama belirteci kelimesinin tersten yazılışı icetrileb amapak amça diziliminde gösterilir.