âdâb-ı muaşeret

âdâb-ı muaşeret

bk. muaşeret âdabı.


âdâb-ı muaşeret için benzer kelimeler


âdâb-ı muaşeret, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, â harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'â', 'd', 'â', 'b', '-', 'ı', ' ', 'm', 'u', 'a', 'ş', 'e', 'r', 'e', 't', şeklindedir.
âdâb-ı muaşeret kelimesinin tersten yazılışı tereşaum ı-bâdâ diziliminde gösterilir.