adahlu, (adaklu)

adahlu, (adaklu)

Nişanlı, yavuklu.


adahlu, (adaklu) için benzer kelimeler


adahlu, (adaklu), 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'h', 'l', 'u', ',', ' ', '(', 'a', 'd', 'a', 'k', 'l', 'u', ')', şeklindedir.
adahlu, (adaklu) kelimesinin tersten yazılışı )ulkada( ,ulhada diziliminde gösterilir.