âdet yerini bulsun diye

âdet yerini bulsun diye

“gerekli görüldüğü için değil, yalnız alışılmış olduğu için” anlamında kullanılan bir söz.


âdet yerini bulsun diye için benzer kelimeler


âdet yerini bulsun diye, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, â harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'â', 'd', 'e', 't', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', ' ', 'b', 'u', 'l', 's', 'u', 'n', ' ', 'd', 'i', 'y', 'e', şeklindedir.
âdet yerini bulsun diye kelimesinin tersten yazılışı eyid nuslub inirey tedâ diziliminde gösterilir.