aerobik solunum

aerobik solunum

a. biy. Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şekli.


aerobik solunum

bk. oksijenli solunum


aerobik solunum İng. aerobic respiration

Oksijenli solunum.


aerobik solunum için benzer kelimeler


aerobik solunum, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'e', 'r', 'o', 'b', 'i', 'k', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'n', 'u', 'm', şeklindedir.
aerobik solunum kelimesinin tersten yazılışı munulos kiborea diziliminde gösterilir.