afal afal

afal afal

zf. Şaşkın bir biçimde.


afal afal için benzer kelimeler


afal afal, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'a', 'l', ' ', 'a', 'f', 'a', 'l', şeklindedir.
afal afal kelimesinin tersten yazılışı lafa lafa diziliminde gösterilir.