afalamak

afalamak

Ufalamak, avuç içinde ezerek ufak parçalara ayırmak.


afalamak

Afallamak.


afalamak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
afalamak kelimesinin tersten yazılışı kamalafa diziliminde gösterilir.