afallamak

afallamak

(nsz) Şaşkınlıktan sersemleşmek: “Herifin deli olduğunu anlayınca afalladım da serinkanlılığımı kaybetmedim.” -B. Felek.


afallamak

2. bk. afakanlanmak. 3. Çok korkutmak, fazla sıkıştırmak. 4. Birini, bir kimsenin aleyhine kışkırtmak, fitlemek. 5. Yakmak, acıtmak: Biber ağzımı af atladı.


afallamak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'a', 'l', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
afallamak kelimesinin tersten yazılışı kamallafa diziliminde gösterilir.