afallaşmak

afallaşmak

(nsz) Şaşkınlık içinde kalmak, şaşırıp bir şey yapamaz olmak.


afallaşmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'a', 'l', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
afallaşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşallafa diziliminde gösterilir.