affinite

affinite İng. affinity

1. İki kimyasal madde arasındaki karşılıklı çekicilik, eğilim, meyil. 2. Antijen ve antikor arasındaki bağlanma gücü.


affinite İng. affinity

1. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. 2. İki kimyasal madde veya ilaç-almaç arasındaki çekicilik. 3. İlgi, eğilim, cazibe, meyil.


affinite için benzer kelimeler


affinite, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'f', 'i', 'n', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
affinite kelimesinin tersten yazılışı etiniffa diziliminde gösterilir.