afıyancı

afıyancı

1. Haşhaş işi ya da alım satımı ile uğraşan kimse. 2. Afyon tutkunu.


afıyancı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'ı', 'y', 'a', 'n', 'c', 'ı', şeklindedir.
afıyancı kelimesinin tersten yazılışı ıcnayıfa diziliminde gösterilir.