afkın

afkın

Gübre, fışkı.


afkın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
afkın kelimesinin tersten yazılışı nıkfa diziliminde gösterilir.