afkîrmek

afkîrmek

bk. “afkurmak"


afkîrmek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'k', 'î', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
afkîrmek kelimesinin tersten yazılışı kemrîkfa diziliminde gösterilir.