afkur

afkur

Çok yaramaz çocuk.


afkur, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'k', 'u', 'r', şeklindedir.
afkur kelimesinin tersten yazılışı rukfa diziliminde gösterilir.