aflatoksin

aflatoksin İng. aflatoxin

C7H10O6; Aspergillus flavus tarafından meydana getirilen kanser yapıcı ve karaciğere zararlı bir mikotoksin.


aflatoksin İng. aflatoxin

Aspergillus flavus mantarı tarafından salgılanan kanser yapıcı ve karaciğere zararlı bir mikotoksin.


aflatoksin İng. aflatoxin

Tahıl ürünlerinin % 15 bağıl nem ve 25 ºC ve üzeri sıcaklıklarda depolanması sırasında aşırı miktarda üreyen Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Penicillium ve Rhizopus türü mantarlar tarafından üretilen, aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1ve M2 gibi alt tipleri olan ve canlılarda karaciğer başta olmak üzere tüm organları etkileyerek ölüme neden olan bir grup mantar zehri. Aflatoksinlerin tamamen parçalanmaları için 300 ºC ve üzeri sıcaklıklara ihtiyaç olduğundan pastörizasyon işlemleri gıda maddelerindeki bu bileşikleri etkisiz kılmak için yeterli değildir.


aflatoksin için benzer kelimeler


aflatoksin, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'l', 'a', 't', 'o', 'k', 's', 'i', 'n', şeklindedir.
aflatoksin kelimesinin tersten yazılışı niskotalfa diziliminde gösterilir.