ağa arzı

ağa arzı

Yeniçeri ağasının ocak işleriyle ilgili olarak sadrazama yazdığı yazı.


ağa arzı için benzer kelimeler


ağa arzı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'a', 'r', 'z', 'ı', şeklindedir.
ağa arzı kelimesinin tersten yazılışı ızra ağa diziliminde gösterilir.